Klubben

Historik

Söderhamns Golfklubb bildades 1960. I begynnelsen fanns här bara vatten, men med tiden höjde sig landet och här blev skog och mark. Här byggdes det så småningom en fäbodvall, om detta vittnar bl.a. de många ladorna. Den mark som banan ligger på ägdes av 16 olika markägare.

Banans tillkomst kan vi tacka direktör Dalman på Söderhamns Verkstäder för. Han bjöd i början på 1960-talet in direktörerna på Marma-Långrör, Bergvik-Ala och Ljusne-Woxna till ett möte. På detta möte enades man om att varje bolag skulle satsa 60000 kr för att bygga en golfbana vid Sofieholm i Söderhamn. På den vägen är vi nu.

1963 öppnade de första 9 hålen för spel
1964 byggdes klubbhuset efter ritningar av arkitekt SAR Gustaf Lettström.
1968 var 18 hålsbanan klar för spel. Banarkitekt Nils Sköld.