Kommittéer

Ban- och Anläggningskommitté 

Vi ansvarar för utformning och utveckling av Masterplan. Vi arbetar även med utveckling, underhåll och planering av ombyggnationer av banan och byggnader. Detta gör vi i samråd med klubbens banchef.

Golfklubben har 5 st heltidsanställda som huvudsakligen sysslar med skötsel av banan, under sommaren finns även extra personal.
Bankommittén har möte varje månad.
Normalt öppnar vi banan i början av maj och håller den öppen till slutet av oktober.
 
Vi har under de senaste åren investerat kraftigt i banan och maskiner, allt för att våra medlemmar och greenfee gäster skall få en så bra bana som möjligt att spela på.

Banutvecklingsgruppen

Robin Klint
Svenne Forsmark
Per-Åke Malmsten
Stefan Jansson
Kent Ekblad
Per Hammarbäck
Johan Dingertz
Nicklas Enqvist (banchef), adjungerad

Anläggningskommitté

Per Lundman
Sven-Erik Bohlin
Staffan Sjödin
Nisse Bohman

Marknad 

Vi ansvarar för anskaffning av sponsorer och utformning av kontrakt. Trivselåtgärder för klubbens medlemmar.

Marknads- och medlemskommitté:

Tobias Grundin
Mats Sahlin
Helena Hägg
Cina Erlander
Tomas Renman
Philip Kumar
Anette Gustafsson

Elit & Ungdom

Kommittén strävar efter att klubben skall ha en bred ungdomsverksamhet.

Detta ska på sikt skall möjliggöra seriespel på hög nivå och att spelare och ledare skall vara goda golfambassadörer för Söderhamns Golfklubb.       

Elit- och ungdomskommitté

Ann-Marie Segerholm

Bertil Segerholm

Cina Erlander

Conny Grundin

Johan Dingertz

Lars Persson

Lotta Rådström

Serielaget:

Erik Jonsson

Fredrik Norman

Johan Hammarbäck

Petter Strand

Pontus Skoglund

Tävling

Vår uppgift som tävlingskommitté är att utifrån styrelsens intentioner och årsmötets arbetsplan skapa ett program, som skall intressera folk att delta i olika spelformer.

Programmet skall försöka balansera tävlandet och möjligheten att bara sällskapsspela. Information om distriktets tävlingsverksamhet finner du här.

Tävlingskommitté

Joakim Nerlund, ordf
Urban Lindberg
Oskar Nilsson
Fanny Olsson
Christian Lodén
Bosse Svanberg
Lena Jonsson
Maggie Käll-Bohman
Tony Fahlqvist

     

Seniorkommittén

Stig-Lennart Eriksson sammankallande Margareta Eriksson
Tommy Hammarbäck
Hans Lund
Roger Sjöholm
Leif Wallin