Ban- och Anläggningskommitté

Vi ansvarar för utformning och utveckling av Masterplan. Vi arbetar även med utveckling, underhåll och planering av ombyggnationer av banan och byggnader. Detta gör vi i samråd med klubbens banchef.

Golfklubben har 5 st heltidsanställda som huvudsakligen sysslar med skötsel av banan, under sommaren finns även extra personal. Bankommittén har möte varje månad. Normalt öppnar vi banan i början av maj och håller den öppen till slutet av oktober.
 
Vi har under de senaste åren investerat kraftigt i banan och maskiner, allt för att våra medlemmar och greenfee gäster skall få en så bra bana som möjligt att spela på.

Banutvecklingsgruppen

Anläggningskommitté
Per Lundman
Sven-Erik Bohlin
Staffan Sjödin
Nisse Bohman

Marknad

Vi ansvarar för anskaffning av sponsorer och utformning av kontrakt. Trivselåtgärder för klubbens medlemmar.

Marknads- och medlemskommitté
Tobias Grundin

Elit & Ungdom

Kommittén strävar efter att klubben skall ha en bred ungdomsverksamhet.

Detta ska på sikt skall möjliggöra seriespel på hög nivå och att spelare och ledare skall vara goda golfambassadörer för Söderhamns Golfklubb.      

Elit- och ungdomskommitté
Lars Persson
Lotta Rådström

Serielaget
Erik Jonsson
Fredrik Norman
Johan Hammarbäck
Petter Strand
Pontus Skoglund

Tävling

Vår uppgift som tävlingskommitté är att utifrån styrelsens intentioner och årsmötets arbetsplan skapa ett program, som skall intressera folk att delta i olika spelformer.

Programmet skall försöka balansera tävlandet och möjligheten att bara sällskapsspela. Information om distriktets tävlingsverksamhet finner du här.

Tävlingskommitté
Joakim Nerlund, ordf
Stefan Jonsson
Urban Lindberg
Oskar Nilsson
Fanny Olsson
Bosse Svanberg
Lena Jonsson

Seniorkommittén

Stig-Lennart Eriksson sammankallande
Hans Lund
Margareta Eriksson
Barbro Eismar
Nisse Bohman
Maggie Käll-Bohman
Krister Carlsson
Gunnel Wikström