Städdag

Arbetsvecka Söderhamns Golfklubb. Med anledning av pågående pandemi kommer det inte bli en traditionell städdag. Under vecka 16 (måndag > söndag) kallar vi medlemmarna till arbetsuppgifter som måste utföras innan öppning för spel. Samlingstid varje dag under veckan 10:00 för information. Anmäl er till banchefen Erik Erkers 070 699 66 56 (via sms alt. tel) när ni kan komma så det går att organisera i grupper om max 4 personer.

Närvarolista kommer att finnas vid klubbhuset som ni skall fylla i för att tillgodoräkna er städavgiften.

Åtgärder som skall utföras:

  • Krattning, ogräs och kantskärning av alla bunkrar.
  • Ris, grenar och annat skräp efter vinterns skogsgallring. Hål 13 höger sida om diket, hål 7 höger sida diket.
  • Klubbhus området inkl parkeringarna städas, samla ihop kvistar, grus sopas, kratta gräsytor och div annat.
  • Torpet. Krattning och fräscha till runt huset.
  • Det kan dyka upp andra arbetsuppgifter under pågående arbetsvecka.

Välkomna
Erik Erkers