Fin gest av medlem!

Förra året vann Lennart Gustafsson sin årsavgift genom en utlottning bland de som arbetade under säsongen i Finputsargruppen. Lennart skänkte sin vinst till klubbens ungdomsverksamhet.

Tack vare Lennart kunde vi bland annat köpa in utrustning för utlåning som vi tillhandahåller genom Sportoteket inne i stan.

Stort tack till dig Lennart! Din fina gåva och gest gör verkligen skillnad då flera ungdomar under sommaren lånat klubbor och fått möjlighet att prova på golf.

/Tobias Grundin